درخواست همکاری

بانک جامع اطلاعات جی ای اس ایران بستری را فراهم نموده تا تمامی متخصصان در عرصه های علوم پایه تا مهندسی با توجه به توانایی های خود بتوانند از دانش خود کسب درآمد نمایند. شما می توانید با مطالعه بخش فرصت های شغلی شرح داده شده متناسب با توانایی های خود درخواست همکاری ثبت نمایید. درصورتی که فرصت های شغلی موجود را مطالعه نموده اید می توانید از این بخش استفاده نموده و پس از تکمیل دقیق، آن را ارسال نمایید.

نویسنده و تولید کننده محتوا

تعداد نیروهای موردنیاز: ۱۰ نفر
تعداد درخواست های ثبت شده: ۱۸ مورد
تعداد نیروهای جذب شده: ۳ نفر

کارشناس شبکه های اجتماعی

تعداد نیروهای موردنیاز: ۲ نفر
تعداد درخواست های ثبت شده: ۱ مورد
تعداد نیروهای جذب شده: ۱ نفر

همکاری در کتابخانه موقعیت مکانی

تعداد نیروهای موردنیاز: ۵ نفر
تعداد درخواست های ثبت شده: ۴ مورد
تعداد نیروهای جذب شده: ۱ نفر

سایر موارد (بر اساس توانایی افراد)

تعداد نیروهای موردنیاز: نامحدود
تعداد درخواست های ثبت شده: ۲۶ مورد
تعداد نیروهای جذب شده: ۶ نفر

ثبت درخواست همکاری

1- راهنمای جامع درج محصول در بانک جامع اطلاعاتی جی ای اس را به دقت مطالعه نمایید.
3- فایل قرارداد را دانلود کرده پس از مطالعه دقیق متن قرارداد، تکمیل آن و امضای تمام صفحات، نسخه اسکن شده از تمام صفحات را آماده کنید.
(توجه: از درج امضای دیجیتال پرهیز کرده و صرفا صفحات قرارداد را به صورت دستی تکمیل و اسکن نمایید)
4- اطلاعات درخواستی در فرم ها را تکمیل کرده و فایل های آماده شده در مرحله 2 و 3 را در یک فایل فشرده با فرمت ZIP قرارداده و با استفاده از فرم آپلود مدارک، فایل آماده شده را در سایت آپلود نمایید.
2- اسکن پشت و روی کارت ملی خود را (فروشنده) آماده کنید.
برای تایید حساب کاربری خود مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
1- اطلاعات پرداخت وارد شده در فرم برای تسویه حساب های بعدی شما استفاده خواهد شد.
3- اسکن کارت ملی می باید کاملا خوانا، رنگی و به صورت پشت و رو باشد.
4- صفحات قرارداد می باید کاملا خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل شده و با کیفیت مناسب (قابل چاپ) اسکن شوند.
2- تطابق کامل مشخصات دارنده حساب بانکی با مشخصات هویتی فروشنده که در قرارداد درج شده است کاملا ضروری است.
لطفا پیش از ارسال فرم به موارد زیر توجه فرمایید:
1- راهنمای جامع درج محصول در بانک جامع اطلاعاتی جی ای اس را به دقت مطالعه نمایید.
3- فایل قرارداد را دانلود کرده پس از مطالعه دقیق متن قرارداد، تکمیل آن و امضای تمام صفحات، نسخه اسکن شده از تمام صفحات را آماده کنید.
(توجه: از درج امضای دیجیتال پرهیز کرده و صرفا صفحات قرارداد را به صورت دستی تکمیل و اسکن نمایید)
4- اطلاعات درخواستی در فرم ها را تکمیل کرده و فایل های آماده شده در مرحله 2 و 3 را در یک فایل فشرده با فرمت ZIP قرارداده و با استفاده از فرم آپلود مدارک، فایل آماده شده را در سایت آپلود نمایید.
2- اسکن پشت و روی کارت ملی خود را (فروشنده) آماده کنید.
برای تایید حساب کاربری خود مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:
1- راهنمای جامع درج محصول در بانک جامع اطلاعاتی جی ای اس را به دقت مطالعه نمایید.
3- فایل قرارداد را دانلود کرده پس از مطالعه دقیق متن قرارداد، تکمیل آن و امضای تمام صفحات، نسخه اسکن شده از تمام صفحات را آماده کنید.
(توجه: از درج امضای دیجیتال پرهیز کرده و صرفا صفحات قرارداد را به صورت دستی تکمیل و اسکن نمایید)
4- اطلاعات درخواستی در فرم ها را تکمیل کرده و فایل های آماده شده در مرحله 2 و 3 را در یک فایل فشرده با فرمت ZIP قرارداده و با استفاده از فرم آپلود مدارک، فایل آماده شده را در سایت آپلود نمایید.
2- اسکن پشت و روی کارت ملی خود را (فروشنده) آماده کنید.
برای تایید حساب کاربری خود مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید: